با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده اظهارنظر - سیاست نامه

اظهارنظر

رسما"نظرمارودزدیدن/دارن باهاش پز میدن"شمااظهار نظرهای اخیردوستان رادیده اید؟مثلابعذازتجمعات واعتراضات گسترده دردانشگاههادانشجویان کوی دانشگاه از بیخ تهدید شده اند که بلندنفس نکشند سرشب شام بخورند بروند دستشویی مساک بزنندو بخوابند.معاونت دانشجویی دانشگاه تهران در توضیح این اطلاعیه گفته:


"این اطلاعیه بنابه درخولست خانواده دانشجویان و همچنینن ساکنین کوی دانشگاه منتشرشده است"جل الخالق!من فکرمی کنم این اقای قمصری ازبهترین طنزنویسان کشور است که تا حالاکشف نشده!یعنی تصورکنیدکه اطلاعیه یی بنا به درخواست خانواده دانشجویان صاذر شده که با دانشجویان برخوردجدی شود!ای طنزتوبخورم!شما خوبی آقای معاونت دانشجویی؟عزیزان وقتی حرف میزنیم فکر هم بکنیم ضررندارد(آدم که نبایدفقط در زندان به فکرفروبرودیابه فکرفروببرندش)مسوولدانشگاه شریف هم حرفهای مشابهی زده.مسوول دانشگاه خواجه نصیر هم گفته:دانشجو های ما به کیفیت غذااعتراض داشته وتجمع کرده اند!!بله عزیزم من اطلاع دقیق دارم درروز٢۵خردادسه ونیم میلیون نفربه نپختن نخودهای داخل ابگوشتشان اعتراض داشتندوبه جای اشپزخانه منزلشان آمده بودند وسط خیابان!اظهارنظر جالب دیگرمربوط به بازی استقلال وپرسپولیس است .دوستان گفته اندباهر نمادسبز برخوردمی کنند(خدابه داد چمن استادیوم برسداحتمالاشخمش میزنند).گفته اند دوقاضی هم آنجاگذاشته اندتاکارتسهیل شود.حرف حساب جواب ندارد.تصورکنید قبلابایدطرف را می گرفتندذنئانی می کردند کلی درکهریزک می ماندبعد اگر سالم بودبایدنوبت دادگاهش می رسید بعد قاضی می آمد....حالادوستان آنقذربه فکر مردم هستندکه تمام این بوروکراسی دست وپاگیرراحذف کرده اند.جدابجه هامتشکریم!اظهارنظراساسی دیگر اینکه یک آقای سرداری گفته اند:در راهپیمایی روز قدس 2میلیون سبز شرکت کرده بودند که ساواکی ومجاهدخلق بوده اند.وبعداضافه کرده سایه بنی صدرروی سر اینها بوده است.عزیزدل برادراگربعداز30سال هنوز ساواک وبنی صدر فقط درتهران می تواند 2 میلیون نفر را بیاورند کف خیابان پس یک عبارت"ول معطل"رامعنی کند ماهم روشن بشویم!!وزیر مخابرات دولت پس از نهم هم گویا گفته درواگذاری سهام مخابرات به سپاه کاره ای نبوده است.ای جان!مسوولیت این قضیه را رسما خاله جان بنده به عهده گرفت ولی اگرپس فردا مردمی که خطوط تلفن شان مشکل امنیتی پیدا کرده بود آمدندگفتند "خط مارودزدیدن/دارن باهاش پز میدن"ما مسوولیت قبول نمی کنیم ها!!!

  
نویسنده : علیرضا رحیم نژاد ; ساعت ۸:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ،۱۳۸۸
تگ ها :