با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده با کلیک روی ستاره یک امتیاز به این مطب بده ریز می بینیم - سیاست نامه

ریز می بینیم

آگاهان معتقدندکلیه کسانی که به دولت پس از نهم ارتبلطی دارند ریز می بینندیابعضی اوقات اصلانمی بینند.یعنی یکدفعه رییس دولت نهم سه میلیون نفرراچهارهزار نفر می بینندیااینکه کامران دانشجومی گوید دانشجویان معترض دانشگاه تهران را ازبیخ ندیده است!


آدم وقتی این حرفهاراازوزیرعلوم می شنود می خواهد درعین حال که می گوید:کامی تودیگه چرا!بگوید"کامی مارودزدیدن /دارن باهاش پز میدن"البته این فقره کامران مال ما نیست.راستش تمایلی هم نداریم مال ما باشدکمپلت مفت چنگ دولت پس از نهم!اما بااین ریز دیدنهامیشودحدس زد دوستان اوضاع مملکت راچطوردیده اندکه سرانجام اینطورشده است .باهم خیلی مختصرروزشمارش رادوره می کنیم.-٢٣خرداد:دهها میلیون آدم سبز یه خرده رای دادن سرجمع شد١٣تا١۴ میلیون نفر.-٢۴خرداد:٢میلیون عضو اعتمادملی به قاعده٢٠٠هزارنفربه کروبی رای دادند.-٢۵خرداد:سه چهارهزارنفر اغتشاش گر نامردراهپیمایی کردند منتها چون خیلی گشادگشادراه می رفتندفاصله بین امام حسین تا آزادی را کاملاپرکردتد.-٣٠خرداد:یک کمی بازداشت شدند.-اوایل تیر:توی کهریزک یه نمه به بعضی بازداشتیهابدگذشت.-اواخرتیر:تعدادی ازاشخاص مثل محسن روح الامینی اندکی مرحوم شدند.-اوایل مرداد:یک نفرونصفی یواشکی روی پشت بامشان گویا الله اکبر گفتندآنهم توی سوراخ کولر!-اواخرمرداد:میرحسین موسوی یه خرده بیانیه داد اماماخیلی عصبانی شدیم.-اوایل شهریور:مهدی کروبی ادعاکرد دست یکی ازبازداشت کنندههابه یکی از بازداشت شدههااصابت کرده اونهم یواش که مستندات کافی برایش موجود نبود.-اواخرشهریور:غیورمردان عزیز حمله کردند تاخاتمی رایه خرده بزنند.-اواخرشهریور:یک نفر(بلکه کمتر)که برگ درخت افتاده بود روی سرش وبه همین جهت سبز به نظر می رسیددرروزقدس از درخونشون تاسوپرمارکت محله شون راه رفت.

  
نویسنده : علیرضا رحیم نژاد ; ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ مهر ،۱۳۸۸
تگ ها :